01.12.2020


Новини

Всички новини

29.05.2020 г.

Смяна на обслужваща банка от 01.06.2020г.

С настоящето Ви уведомяваме за настъпила промяна на обслужващата банка  и банковите сметки.

Считано от 01 юни 2020 г. ОД „Земеделие“ Разград ще се обслужва със следните банкови сметки:

Сметка за административни такси събирани от Общински служби по земеделие по Наредба №49/05.11.2004

IBAN: BG49 CECB 9790 31B3 9192 00, BIC: CECBBGSF, „Централна Кооперативна Банка“ АД


Сметка за административни такси събирани от КТИ съгласно чл.17, ал.1 от ЗРКЗГТ

IBAN: BG49 CECB 9790 31B3 9192 00, BIC: CECBBGSF, „Централна Кооперативна Банка“ АД


Сметка за приходи от наем/аренда на зем.земя от ДПФ

IBAN: BG49 CECB 9790 31B3 9192 00, BIC: CECBBGSF, „Централна Кооперативна Банка“ АД


Сметка за средства по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ („бели петна“):

IBAN: BG56 CECB 9790 33B3 9192 00, BIC: CECBBGSF, „Централна Кооперативна Банка“ АД


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа