27.09.2022


Go back
04.02.2020 Заповед №37/03.02.2020 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ (трета тръжна сесия) за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 116.50 KB
04.02.2020 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в трета тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.77 KB
04.02.2020 Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем за срок от една стопанска година - стопанската 2019/2020 година, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за област Монтана. 109.50 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728