18.07.2024


Go back
акт. 04.02.2022 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1, Т.16 ОТ ЗДОИ / ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ / ЗА 2021Г. 57.55 KB
11.01.2022 акт. 04.02.2022 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.МОНТАНА ПРЕЗ 2021г. 81.01 KB
акт. 04.02.2022 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ.1, Т. 16 ОТ ЗДОИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ПО ГОДИНИ. 173.10 KB
акт. 04.02.2022 РЕЙТИНГ НА АКТИВНАТА ПРОЗРАЧНОСТ ПО ГОДИНИ - 2019/2021Г. 467.92 KB
акт. 04.02.2022 ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОНИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ПО ГОДИНИ. 14.48 KB
акт. 04.02.2022 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА ПО ГОДИНИ. 93.46 KB
акт. 04.02.2022 СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОДИНИ. 257.50 KB
акт. 04.02.2022 АРХИВ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ 2014 - 2020 Г. 424.76 KB

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ