23.09.2023


Новини

Всички новини

03.02.2023 г.

На 7 февруари 2023г. от 10 ч. в гр. Плевен, в сградата на Областна администрация Плевен, пл. „Възраждане“ №1, зала „Плевен“ ще се проведе среща на представители на Министерство на земеделието със земеделски стопани от област Ловеч и област Плевен.

СЪОБЩЕНИЕ

            На 7 февруари 2023г. от 10 ч. в гр. Плевен, в сградата на Областна администрация Плевен, пл. „Възраждане“ №1, зала „Плевен“ ще се проведе среща на представители на Министерство на земеделието със земеделски стопани от област Ловеч и област Плевен. Срещата е част от информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г .

            Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него.

             В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.

            Преди срещите могат да бъдат задавани и предварително въпроси на мейл: vaprosi_mzm@mzh.government.bg


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация