Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ гр.Кюстендил и ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

име и фамилия

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12, т.3

Декларация по чл.12, т.4

Марияна Шукерова

ОДЗ-Кл-1-1/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-1/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Милка Кантарджиева

ОДЗ-Кл-1-14/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-2/29.02.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Димитрина Христова

ОДЗ-Кл-1-3/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-3/29.03.2009 г.

няма подадена

ОДЗ-Кл-4-1/22.07.2009г.

ОДЗ-Кл-4-3/08.06.2011г.

ОДЗ-Кл-4-4/08.06.2011г.

Елизабета Павлова

ОДЗ-Кл-1-7/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-4/29.04.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Димитър Митов

ОДЗ-Кл-1-15/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-5/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Дончо Димитров

ОДЗ-Кл-1-2/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-6/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Трендафилка Лаплева

ОДЗ-Кл-1-10/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-7/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-3-1/03.09.2010г.

няма подадена

Дора Гаврилова

ОДЗ-Кл-1-11/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-8/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Луиза Паргова

ОДЗ-Кл-1-12/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-9/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Галина Крумова

ОДЗ-Кл-1-13/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-10/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Евелина Николова

ОДЗ-Кл-1-6/28.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-11/28.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Николай Машов

ОДЗ-Кл-1-4/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-12/30.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Венцислав Точев

ОДЗ-Кл-1-8/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-13/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Анка Иванова

ОДЗ-Кл-1-5/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-14/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Снежанка Георгиева

ОДЗ-Кл-1-9/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-15/29.01.2009 г.

няма подадена

ОДЗ-Кл-4-2/13.05.2010г.

Йорданка Ангелова

ОДЗ-Кл-1-18/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-16/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Милена Стойкова

ОДЗ-Кл-1-19/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-17/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Илиана Димитрова

ОДЗ-Кл-1-21/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-18/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Валери Христов

ОДЗ-Кл-1-22/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-19/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Иван Икономов

ОДЗ-Кл-1-23/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-20/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Камелия Петкова

ОДЗ-Кл-1-20/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-21/30.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Цветана Точева

ОДЗ-Кл-1-16/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-1-55/05.02.2010 г.

ОДЗ-Кл-2-22/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-59/05.02.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Божидар Йосифов

ОДЗ-Кл-1-24/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-23/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Маргарита Лазарова

ОДЗ-Кл-1-17/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-24/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Надежда Златарска

ОДЗ-Кл-1-25/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-25/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Ваня Николова

ОДЗ-Кл-1-26/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-26/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Детелина Чушева

ОДЗ-Кл-1-27/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-27/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Георги Балабански

ОДЗ-Кл-1-29/30.01.2009г.

 

ОДЗ-Кл-2-28/29.01.2009г. ОДЗ-Кл-2-52/04.03.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Елена Манасиева

ОДЗ-Кл-1-31/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-29/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Милена Бурова

ОДЗ-Кл-1-30/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-30/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Милчо Цветков

ОДЗ-Кл-1-28/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-31/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Калинка Малинова-Иванова

ОДЗ-Кл-1-40/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-32/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Емилия Борисова

ОДЗ-Кл-1-32/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-33/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Йорданка Стоянова

ОДЗ-Кл-1-39/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-34/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Мария Мертакчийска

ОДЗ-Кл-1-33/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-35/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Георги Попмихайлов

ОДЗ-Кл-1-34/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-36/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Калоян Вучков

ОДЗ-Кл-1-35/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-1-50/03.04.2009 г.

ОДЗ-Кл-1-52/13.01.2010 г.

ОДЗ-Кл-2-37/29.01.2009 г.

 ОДЗ-Кл-2-53/04.03.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-55/13.01.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Йордан Домозетов

ОДЗ-Кл-1-36/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-38/29.01.2009 г.

няма подадена

ОДЗ-Кл-4-5/26.08.2011г.

ОДЗ-Кл-4-6/05.12.2011г.

Галина Митева

ОДЗ-Кл-1-37/29.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-39/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Евелина Георгиева

ОДЗ-Кл-1-38/30.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-40/16.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Райна Костадинова

няма подадена

ОДЗ-Кл-2-41/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Пенка Джерманска

ОДЗ-Кл-1-49/30.03.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-42/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Любомир Райнов

ОДЗ-Кл-1-41/16.01.2009г.

ОДЗ-Кл-2-43/16.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Ангелина Николова-Йоцова

ОДЗ-Кл-1-42/16.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-44/16.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Йорданка Кацарска

ОДЗ-Кл-1-43/12.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-45/12.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Елена Лозанова

ОДЗ-Кл-1-44/12.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-46/12.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Евелина Зафирова

ОДЗ-Кл-1-45/12.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-47/12.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Николета Рударска

ОДЗ-Кл-1-47/26.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-48/26.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Стефан Зарев

ОДЗ-Кл-1-46/26.01.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-49/26.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Христина Симеонова

няма подадена

ОДЗ-Кл-2-50/29.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Снежана Джорова

ОДЗ-Кл-1-48/20.02.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-51/20.01.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Ани Симеонова

ОДЗ-Кл-1-51/03.04.2009 г.

ОДЗ-Кл-2-54/03.04.2009 г.

няма подадена

няма подадена

Адалина Любенова

ОДЗ-Кл-1-53/29.04.2010 г.

ОДЗ-Кл-2-56/29.04.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Силвия Михайлова

ОДЗ-Кл-1-56/10.06.2010 г.

ОДЗ-Кл-2-57/10.06.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Илиана Харизанова-Миразчийска

ОДЗ-Кл-1-57/10.06.2010 г.

ОДЗ-Кл-2-58/10.06.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Ели Борисова

ОДЗ-Кл-1-54/25.02.2010 г.

OДЗ-Кл-2-60/25.02.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Даниела Календерска

ОДЗ-Кл-1-58/19.11.2010 г.

OДЗ-Кл-2-61/19.11.2010 г.

няма подадена

няма подадена

Ангелина Йоцова

ОДЗ-Кл-1-59/28.01.2011 г.

OДЗ-Кл-2-62/28.01.2011 г.

няма подадена

няма подадена

Евелина Георгиева

ОДЗ-Кл-1-60/01.03.2011 г.

OДЗ-Кл-2-63/01.03.2011 г.

няма подадена

няма подадена

Евелина Нешева

ОДЗ-Кл-1-61/28.03.2011 г.

ОДЗ-Кл-1-68/30.07.2012 г.

OДЗ-Кл-2-64/28.03.2011 г.

OДЗ-Кл-2-71/30.07.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Севделена Кодузова

ОДЗ-Кл-1-62/11.07.2011 г.

OДЗ-Кл-2-65/11.07.2011 г.

няма подадена

няма подадена

Христина Мицкова

ОДЗ-Кл-1-63/15.07.2011 г.

OДЗ-Кл-2-66/15.07.2011 г.

няма подадена

няма подадена

Адалина Георгиева

ОДЗ-Кл-1-64/15.07.2011 г.

OДЗ-Кл-2-67/15.07.2011 г.

няма подадена

няма подадена

Рени Стоянова

ОДЗ-Кл-1-65/03.10.2011 г.

ОДЗ-Кл-1-69/30.07.2012 г.

OДЗ-Кл-2-68/03.10.2011 г.

OДЗ-Кл-2-72/30.07.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Димитър Димитров

ОДЗ-Кл-1-66/16.01.2012 г.

OДЗ-Кл-2-69/16.01.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Костадин Николов

ОДЗ-Кл-1-67/30.07.2012 г.

OДЗ-Кл-2-70/30.07.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Анелия Стоянова

ОДЗ-Кл-1-70/03.08.2012 г.

OДЗ-Кл-2-73/03.08.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Олга Палчева

ОДЗ-Кл-1-71/10.10.2012 г.

OДЗ-Кл-2-74/10.10.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Мария Дончева

ОДЗ-Кл-1-72/10.10.2012 г.

OДЗ-Кл-2-75/10.10.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Камелия Дингилска

ОДЗ-Кл-1-73/11.10.2012 г.

OДЗ-Кл-2-76/11.10.2012 г.

няма подадена

няма подадена

Димитрина Вретенарска

ОДЗ-Кл-1-74/11.02.2013 г.

OДЗ-Кл-2-77/11.02.2013 г.

няма подадена

няма подадена

Олга Палчева

ОДЗ-Кл-1-75/15.07.2013 г.

OДЗ-Кл-2-78/15.07.2013 г.

няма подадена

няма подадена