30.06.2022


Всички новини

18.05.2022 г.

Повишаването на конкурентоспособността на българските тютюнопроизводители е сред приоритетите на Министерството на земеделието

 

„Повишаването на конкурентоспособността на българските тютюнопроизводители е  сред приоритетите на Министерството на земеделието“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков пред участниците и гостите на Международното изложение за преработватели и търговци на тютюневи изделия WT Europe, което беше открито днес в София.

Момчил Неков посочи, че България има дългогодишни традиции при отглеждането на тютюн и значението на тютюнопроизводството за развитието на определени региони в страната е многоаспектно – социално-икономическо и демографско.  По думите му тютюнопроизводителите се намират в най-необлагодетелстваните райони и площите, засети с ориенталски тютюн, трудно могат да бъдат използвани за отглеждане на алтернативни култури и затова процесът на създаване на алтернативни дейности в България е много труден.

„Това са причините, поради които в периода 2015-2022 г. България прилага преходна национална помощ за тютюна, която е продължение на схемата за национални доплащания. Помощта е насочена към подпомагане на доходите на производителите на тютюн и не стимулира увеличаване на производството. Допълнителната подкрепа на доходите на тютюнопроизводителите създава възможност за адаптирането им към новите пазарни условия и изисквания на аграрната европейска политика“, отбеляза заместник-министърът. 

Той допълни, че изграденото производство на висококачествени сортове тютюни, натрупаният производствен опит на няколко поколения и създадените традиции, както и уникалните местни природни условия трябва да продължат да се използват в интерес преди всичко на местните общности от засегнатите райони на страната.

„Това е надеждна основа за запазване на сектора, но само по себе си не е достатъчно. Условията, в рамките на които се развива този сектор днес, са вече много различни и изискват по-нови и изцяло интегрирани подходи към заетите в него. Той се нуждае от по-голям период от време, за да намери своя баланс, без това да доведе до сериозни последици за уязвимите региони на страната, които нямат икономически алтернативи“, отбеляза Момчил Неков.

Заместник-министърът изброи целите, които Министерството на земеделието си е поставило по отношение на сектора:

  • Повишаване на конкурентоспособността на българските тютюнопроизводители и ефективността на производството. Тази цел включва подобряване на пазарната реализация на тютюна, като в същото време се отчитат високите производствени разходи за тази култура.
  • Стимулиране на тютюнопроизводителите да произвеждат по-висококачествен тютюн, отговарящ на пазарните изисквания.
  • Насърчаване на тютюнопроизводителите да използват и други начини и земеделски производства за осигуряване на добри доходи.

Момчил Неков допълни, че в лицето на Института по тютюна и тютюневите изделия, и като част от структурата на Селскостопанска академия, се извършват комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване, до тютюневите изделия и тютюневия дим. Той припомни, че Институтът е лицензиран производител на качествени семена за всички сортови групи, като по този начин обезпечава 90% от тютюнопроизводството у нас, изпълнява поетите ангажименти на Република България по Рамковата конвенция  за контрол на тютюна  с голяма отговорност и на високо ниво, освен това Институтът разполага с единствения в България лабораторен комплекс за контрол на тютюн и тютюневите изделия.

„В контекста на започващата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) България работи активно да се разгледат проблемите на тютюневия сектор, като се отчетат техните особености. За нас съдбата на тютюнопроизводителите ще бъде важна част от крайното споразумение за бъдещата ОСП, за да се избегнат негативни последици за чувствителните територии, които нямат друга икономическа алтернатива“, заяви Неков.

Той подчерта силната загриженост на ръководството на Министерството на земеделието за бъдещето на производителите на тютюн в страната. Аграрният заместник-министър допълни, че в икономически аспект следва да третираме тютюнопроизводителите както всички други земеделски производители в Европейския съюз. „България е предприела необходимите действия за продължаване подкрепата на доходите на тютюнопроизводителите и в периода след 2022 г., като необвързаната с производството преходна национална помощ за тютюн е включена в Националния стратегически план“, каза той в заключение.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 09:00 - 12:30
от 13:00 - 17:30
ЦАО  без прекъсване
от 09:00 - 17:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза