01.10.2023

Новини

Всички новини

25.02.2021 г.

ВАЖНО! Във връзка с директни плащания - кампания 2021 и с усложнената епидемична обстановка с разпространението на вируса COVID 19

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Информираме ви че предстои старта на кампанията за 2021г. по кандидатстване за директни плащания. Наръчникът за кандидатстване  зае наличен на официалният сайт на МЗХГ – mzh.government.bg в секция „актуално“.

В предвид на усложнената епидемична обстановка  с разпространението на вируса COVID 19, ви приканваме при посещенията си в Общинските служби по земеделие да спазвате всички необходими и задължителни мерки – носене на лични предпазни средства , спазване на дистанция и ползване на дезинфекционни средства.

Приканваме ви да ползвате активно СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ на ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ – seu.dfz.bg за да очертаете ползваните от вас земеделски земи. Така ще сведете посещението си до офисите на ОСЗ еднократно за да приключите заявлението си. Предварително по телефон се информирайте за включването ви в график за присъствено посещение в ОСЗ и спазвайте дадените указания от служителите ни. Информация за контакти с ОСЗ можете да намерите на страницата на ОДЗ Добрич - www.mzh.government.bg/ODZ-Dobrich/bg/Structure.

Приканваме ви своевременно да проверите и предварително да  извършите пререгистрациите си като земеделски стопани по реда на Наредба №3 в ОСЗ и ОДЗ , защото това е едно от условията за подаване на заявление за кандидатстване за директни плащания и изключително затруднява формирането ви на заявление за кандидатстване при липса на актуализация за настоящата стопанска година.

В Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) има изискване всички кандидати за директни плащания да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Регистрацията се извършва по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин и заверени в съответните Общински служби по земеделие (ОСЗ).. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark