новини
Всички новини

18.03.2020 г.

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус COVID-19, Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич въвежда следните ограничителни мерки:

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГOСПОДА !

Впредвид на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19, обявеното извънредно положение с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Р.България, издадената заповед на МЗХГ с №РД-09-301/13.03.2020г., получените препоръки на зам. министър – председател с изх.№02.57-49/13.03.2020г. , както и издадената заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Добрич с №РД-04-65/16.03.2020г., се създава следната организация за работа в ОСЗ:

1.         По отношение на заверка / презаверка / на формуляри за регистрация / пререгистрация по реда на НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.) приканваме земеделските стопани да подават попълнените формуляри в цифров вид по имейлите на ОСЗ или да ги изпращат по лицензирани пощенски оператори! С цел да се избегне физическото посещение в структурите и струпване на хора на едно място. Адресите на ОСЗ са обявени в секция „КОНТАКТИ“ на сайта на ОДЗ –Добрич.

Същите след проверка и регистрация ще се препращат на ОД „Земеделие“ Добрич за въвеждане в регистъра. Издадените удостоверения, картончета и др. документи също могат по пощенски оператор или сканирани по електронна поща могат да бъдат изпращани на съответния земеделски стопанин.

2.         Във връзка с организация на дейностите и задълженията на ОСЗ по Кампания 2020 за директни плащания приканваме земеделските стопани, които желаят да се включат, да ползват възможностите на Държавен фонд земеделие за подаване на данни по електронен път в системата за електронно управление. Насоки за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по този начин са публикувани на интернет страницата на ДФЗ – раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“ .

За тези, които не могат да се възползват по обективни причини от тази възможност се подготвя организация при специфични мерки и по график, за физическо посещение в ОСЗ.

 

3.По отношение на земеделската техника:

-           отложени са графиците за провеждане на годишните технически прегледи на земеделска и горска техника /ЗГТ/ на този етап до 13.04.2020г.;

-           заявления за регистрация на ЗГТ могат да се подават и в сканиран вариант с необходимите документи по електронна поща ; плащанията се извършват по банков път; за получаване на талони и книжки – предварително се извършва уговорка с експерт в ОДЗ за насрочване на посещение.

 

 

 

МОЛЯ ДА СЛЕДИТЕ ЗА АКТУАЛНИ НОВИНИ НА САЙТА НА МЗХГ И ОДЗ ДОБРИЧ.

БЛАГОДАРЯ ЗА ПРОЯВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ И РАЗБИРАНЕ!

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


На вниманието на всички юридически и физически лица, ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 941.19 KB
Заповед РД-04-134/26.03.2020 г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Полковник Минково, общ. Добричка, с. Одринци, общ. Добричка, с. Вранино, общ. Каварна и с. Коларци, общ. Тервел 1.19 MB
Решение №2 от 18.02.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 62.00 KB
Заповед РД-04-132/23.03.2020г. за класиране на оферти от тръжна сесия по реда на пар.12а от ЗСПЗЗ. 519.41 KB
Административно обслужване и превантивни мерки за ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID-19)- На вниманието на потребителите на административни услуги! 79.52 KB
ВАЖНО! Относно въведените мерки за целящи ограничаване на струпването на хора и опазване на здравето на рисковите групи. 584.70 KB
Заповед №РД 09-228 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2019 г.”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 212.30 KB
Заповед №РД 09-229 от 28.02.2020 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2020 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 131.82 KB
Важно за ВСИЧКИ желаещи да ползват услугите на ОСЗ! 13.96 KB
ИЗВАДКА ОТ ОДОБРЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ДОБРИЧ ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №РД-04-56/06.03.2020 Г. Относно: разглеждане на входираните в ОД „Земеделие” Добрич оферти от правоспособни лица и извършване на класиране 67.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »