новини
Всички новини

05.09.2017 г.

Заповед на директора на ОДЗ, списък с имоти и образци на документиза откриване нс тръжна сесия за отдаване под наемна свободните пасища и мери от ДПФ за стопанска 2017/2018 по реда на чл37и, ал14 от ЗСПЗЗ

Заповед

Списък на пасища и мери

Необх. документи, ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ 

Образци на документи 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Днес 03.08.2020г., ОС"Земеделие" Шаблауведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72 ал.3 от Правилника за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделски земи са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявените имоти от собственици и ползватели. 298.13 KB
Днес 04.08.2020г., ОС"Земеделие" Каварна, Добрич, Крушари, Тервел, Балчик и Ген. Тошевоуведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72 ал.3 от Правилника за прилагане на закон за собствеността и ползването на земеделски земи са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявените имоти от собственици и ползватели. 1.72 MB
Важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи. 65.64 KB
Решение №5 от 23.07.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 68.50 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване за земеделски земи по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 102.00 KB
Решение №4 от 09.07.2020г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 101.50 KB
Протокол от 10.07.2020г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост. 113.00 KB
Важно!!! Изключване на имот от 36138.5.1004 в землището на с. Капитан Димитрово, общ. Крушари от Заповед РД-04-170 за провеждане на първа тръжна сесия. 419.84 KB
Съобщение по реда на чл. 47 ГПК до "Агроинвест '71" ЕООД във връзка с неполучено уведомление за забава на арендно плащане. 68.09 KB
Съобщение по чл. 47 ГПК до "Агрения" ЕООД във връзка с неполучени уведомления за забава на арендни плащания 68.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »