Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 14 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН).

Към кого да се обърнете

  • Областни дирекции “Земеделие”;
  • Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в областна дирекция “Земеделие” лично  или   чрез упълномощен от Вас представител:  

  1. Протокол от проведеното учредително събрание на сдружението за напояване подписан от учредителите;
  2. Устав на сдружението за напояване, подписан от учредителите;

Образци от горецитираните документи, ще Ви бъдат предоставени от съответната областна дирекция “Земеделие”, а при провеждане на учредителното събранието, като представител на надзорния орган, съгласно ЗСН присъства представител на съответната Областна дирекция “Земеделие”.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

Областна дирекция “Земеделие” ще Ви предостави техническа и методическа помощ при подготовката и провеждането на учредителното събрание на сдружението за напояване, съгласно разпоредбите на ЗСН.

В срок от 30 дни след получаване на заявлението от учредителния комитет и становището на областната дирекция “Земеделие”, министърът на земеделието, храните и горите ще ви предостави заповед за одобряване на устава на сдружението за напояване.