Върни се горе

„Може да се каже, че моделът на социална и солидарна икономика са в основата на създаването на обединения между земеделски производители, имащи общи икономически интереси и обща визия за развитие”. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков по време на кръгла маса на високо равнище „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“, организирана от  „Десетия Европейски форум на субектите на социалната и солидарната икономика“, която се проведе в Пловдив.

Заместник-министър Неков допълни, че кооперативното дело има сериозна история, която ние можем да надграждаме и развиваме. „Обединяването на земеделски производители е изключително значимо за Министерство на земеделието, доказателство за това са финансовите стимули, които са предвидени за обединение в Стратегическия план”, категоричен бе той.

Аграрният заместник-министър обърна внимание, че в момента се работи по проект на нов Закон за браншовите организации. По думите му целта на законопректа е да допринесе за очакваните ползи на земеделските производители и бизнес оператори, имащи обща визия за развитие.  

В заключение заместник-министър Неков обобщи, че земеделските обединения категорично може да се разглеждат като структури, подкрепящи малките земеделски производители и работещи в посока подобряване на тяхната конкурентно способност. „Обединенията създават работни места, респективно задържат населението в селските райони и работят основно, за да създават качествени продукти, които реализират в търговската мрежа”, заключи заместник-министърът.

На кръглата маса взеха участие министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, заместник-министрите на труда и социалната политика Иван Кръстев и Жулиета Върлякова, комисарят за работни места и социални права към Европейска комисия г-н Никола Шмит, заместник-министърът на туризма Мариела Модева и г-н Ивайло Калфин - Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд, Дъблин.

Сподели в: