Върни се горе

Във връзка със спекулативни разбирания на определението на ВАС  по казуса с наетите от „Евролаб 2011“ помещения на ГКПП „Капитан Андреево“ правим следното уточнение:

  • Определението касае само физическото стопанисване на помещения от „Евролаб 2011“.
  • Определението не се отразява на извършвания официален контрол от БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“.
  • Всички проби ще продължат да се вземат единствено и само от БАБХ.
  • Всички лабораторни изследвания (анализи на пробите) ще продължат да се извършват единствено и само Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол към БАБХ.
  • Товаро-разтоварната дейност ще продължи да се извършва единствено и само от БАБХ.
  • В обявената преди дни обществена поръчка за изграждане на държавна лаборатория за нуждите на официалния контрол от БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“  няма предварително определени помещения за дейността и няма да се  повлияе от това съдебно определение.

Още веднъж искаме да подчертаем, че определението не връща фитосанитарния контрол в ръцете на частна фирма, връща само наетите от частна фирма помещения.

 

Сподели в: