Върни се горе

България има нужда от стабилен ловен отрасъл. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков при откриването на Общото отчетно-изборно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение  „Съюз на ловците и риболовците в България“, което се провежда днес в София. Той уточни, че това може да бъде постигнато с актуализация на законовата рамка, съответстваща на изискванията на социално-икономическата ситуация и съвременните ловни практики.

„Подкрепата и партньорството между сдружението и Министерството на земеделието, храните и горите води до целенасочена политика в сектора“, подчерта земеделският министър.

По думите му, отговорността за опазването и развитието на дивечовите популации е обща и трябва да бъде предадена на следващите поколения. Министър Бозуков бе категоричен, че това може да бъде постигнато единствено ако бъдат обединени усилията на всички участници в процеса.

Той поздрави членовете на сдружението и подчерта, че предизвикателствата, свързани със стопанисването на дивеча в днешните условия са много. Именно затова мненията, становища и идеите им са изключително важни.

Сподели в: