Върни се горе

Министерството на земеделието проведе своята трета виртуална приемна. В компетентностите на дирекция „Развитие на селските райони“ директорът на дирекцията Елена Иванова отговори на запитване от Областен информационен център – Кюстендил във връзка с процедурата по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Питане бе отправено и за функционирането на депата за биоразградими зелени отпадъци и европейския регламент, който регулира само изискванията за компостиране в закрити инсталации.

Сподели в: