Върни се горе

Процедурата за Ковид мярката е изключително облекчена. Допустимостта се основава на вече проверени данни, което бе и основно искане на неправителствените организации, които участваха активно в разработването на основните параметри по схемата. Средствата ще бъдат изплатени на база само подадено заявление, генерирано от системата ИСАК, в която вече е събрана и обработена надеждна информация.

С цел да не бъдат загубени средства, както и самото прилагане на схемата за Ковид, което можеше да бъде застрашено от излизане от срока на Временната рамка на Европейската комисия – 31.12.2021 г. , бяха въведени специфични изисквания. Те касаят наличието на валидно подадено заявление по схемите за обвързано подпомагане и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2021 г. и получено подпомагане по същите схеми за 2020 г. С тях от една страна се удостоверява икономическата активност на земеделския стопанин, а от друга страна контролът по прилагане на помощта, изразяващ се в проверка на допустимите за подпомагане площи и животни.

Това е най-бързият начин за оказване на финансова подкрепа в рамките на действие на мярката (до 31 декември 2021 г.) без да е необходимо да се представят допълнително документи от страна на земеделските стопани.

Припомняме, че схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ е насочена към земеделските стопани от секторите „Животновъдство“, „Растениевъдство“ и „Пчеларство“ и има за цел да компенсира част от повишените производствени разходи в резултат от въведените противоепидемични мерки. Нейният бюджет е в размер на 72 млн. лева. Този ресурс ще достигне до 50 000 стопани.

Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г. 

За съжаление съществуват стопанства, неотговарящи на всички критерии заложени в схемата, които са важни и позволяват осъществяване на контрол, прозрачно и ефективно насочване на финансовия ресурс. Такива са стопанствата с констатирани „виртуални животни“, както и такива неизпълнили ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на селскостопански животни. Новорегистрираните стопанства, имат възможност да се възползват от всички останали мерки и схеми финансирани с европейски и национални средства.

Освен това се предвижда стопаните, които не попадат в обхвата на Ковид мярката за 2021 г.,  в началото на 2022 г. да бъдат подпомогнати по де минимис.

Сподели в: