Върни се горе

Земеделските производители, в наводнените райони, ще могат да получат компенсации по Държавната помощ за компенсиране на пропадналите площи. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на участието си в третата национална среща на земеделските производители в курортен комплекс „Златни пясъци”. Схемата е нотифицирана и се прилага за територията на цялата страна.

 

„Служителите на общинските служби по земеделие ще посетят пострадалите от наводнения места,  веднага когато стане възможно да се влезе в залетите площи“, заяви Танева. Тя допълни още, че те трябва да издадат констативни протоколи, с описание на щетите. След което стопаните е необходимо да ги заявят за обезщетение по държавната помощ, като бъде приложен и съответния констативен протокол.

 

 Министър Танева уточни, че компенсирането ще бъде за напълно пропаднали площи. Десислава Танева подчерта, че при сега действащата държавна помощ, тези земеделски стопани, които застраховат площите си от природни бедствия, получават по-високо обезщетение. Помощта за производители, които застраховат обработваемите си площи е в размер до 80% в зависимост от вида на културите.

 

Относно застраховките на земеделските производители, министър Танева каза, че те трябва да развият култура по застраховане на обработваемите си площи. Така например при кредитиране от банковите институции, производителите са задължени да застраховат площите коментира още министърът и допълни, че много нисък процентът на земеделските производители, които застраховат площите си доброволно.

 

Компенсацията за площи, които не са застраховани е до 50% от размера на полагащата се помощ. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Тя се отпуска на фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие. Заявленията се подават в областните дирекции ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица.

Сподели в: