Върни се горе

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева е определен размерът на плащането по допълнителното извънредно подпомагане за килограм доставено или продадено краве мляко през квотния период 2014/2015 г. и за едно допустимо за подпомагане животно Това стана след като Държавен вестник обнародва допълнения в Наредбата за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектор „Мляко“. Допълнителната  финансова помощ от националния бюджет, в размер на 10 201 655 лв., се предоставя на бенефициентите по досегашните схеми за временна  извънредна помощ, уредени в Наредбата за одобрените количества мляко и брой животни.


Допълнителното национално финансиране по Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. е в размер на 0.01251 лв./кг.По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително по 16.34 лв. за животно.Национално финансиране по 2.51 лв. за животно ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки.За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени по 33.73 лв. за животно.Сподели в: