Върни се горе

Иззета е общо 385,800 кг. риба при проверки на инспектори на ИАРА в страната. Част от рибата с общо тегло 149,520 кг. е иззета от лица, извършващи нерегламентирана продажба на риба, а другата част с тегло от  236,280 кг. е иззета от бракониерски набези по водоеми. От общо иззетата 385,800 кг. риба, 285, 800 кг. е дарена, а 100 кг. е върната риба във водоеми. При проверките по реки и язовири от инспекторите на ИАРА са иззети и близо 6 км /5 920 метра/ бракониерски мрежи.

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Бургас са извършили проверки за нерегламентирана продажба на риба в региона и бракониерски набези на язовир „Мандра“. На общинския пазар в гр. Карнобат е хванато лице, извършващо нерегламентирана продажба на риба без необходимите документи. От него са иззети 110 кг. бяла риба. На нарушителя са съставени актове за  липса на документи за произход и първа продажба на рибата, както и за превоз на риба в неспециализирано транспортно средство. Конфискуваната риба в последствие е дарена на Социалния патронаж в Бургас.

 

На язовир „Мандра“, инспекторите на ИАРА  са извършели проверки съвместно с Гранична полиция, служители на  IV районно управление „Полиция“ Бургас и Асоциация на природозащитниците. Общо открити и извадени от водоема са 4 600 метра мрежи. Те са иззети и са съставени констативни протоколи срещу неизвестни извършители. 80 кг. от уловената риба е върната във водата, а 100,500 кг. риба е дарена на Социалния патронаж в гр. Бургас. На язовир Мандра е хванат и бракониер, извършващ нерегламентиран стопански риболов. От него са иззети 200 метра мрежи и една пластмасова лодка. На нарушителя е съставен акт, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.  

 

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Враца са извършили проверки за нерегламентирана продажба на риба в търговската мрежа в градовете Мездра и Оряхово.  В Мездра е хванато лице, извършващо нерегламентирана продажба на жива риба. Продаваната от лицето риба с общо тегло 35, 800 кг. /21 кг. шаран, 12.5 кг. сребриста каракуда и 2,3 кг бял амур/ е без декларация за произход, документ за първа продажба, търговски или платежен документ. На нарушителя е съставен акт за продажба на риба без необходимите документи, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. Рибата е иззета и в последствие дарена на Дом за деца лишени от родителски грижи “Асен Златаров” град Враца.

 

При проверка в търговската мрежа в град Оряхово, инспекторите са хванали лице, извършващо нерегламентирана продажба на жива риба, като не притежава регистрация като регистриран купувач, не представя декларация за произход, документ за първа продажба, търговски или платежен документ за рибата, не притежава документ за регистриран специализиран автомобил. След запознаване на нарушителя с направените нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите, лицето препятства проверката на контролните органи на ИАРА с невъзможност за описване и изземване на рибата. На нарушителя е съставен акт с 4 нарушения от ЗРА.

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Русе са извършили проверки на магазини за продажба на риба в гр. Русе. В търговски обект е установено продажба на маломерна дунавска риба от вида сом. На фирмата нарушител е съставен акт, съгласно ЗРА. Иззетата 3,720 кг. риба е дарена на фондация “Трета възраст” - Дневен център за стари хора гр.Русе.

 

Инспекторите на ИАРА са извършили проверка и по река Янтра в участъка от с.Беляново до устието на реката при с.Кривина. В землището на с.Новград и с.Кривина са открити 3 бр. бракониерски мрежи с обща дължина 170 метра. На самото устие на реката, контролните органи са намерили още 2 бр. мрежи с обща дължина 250 метра. В мрежите открити на устието е имало 20 кг. риба /10 кг. морунаж и 10 кг. каракуда/, която е върната обратно във водата. Бракониерските риболовни уреди са иззети и са съставени констативни протоколи срещу неизвестен извършител.  

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Ловеч са извършили проверка на язовир „Ледево“ до с. Врабево, община Троян. Там са заловени двама бракониери, извършващи риболов със хрилни мрежи. На нарушителите с инициали Г.К. и И.Д. от с. Бели Осъм,  Троянско са съставени два акта, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите. Актовете са на стойност 3 000 лв. От лицата са иззети две рибарски мрежи с дължина 100 метра и една гумена лодка.
Бракониерите са заявили, че са били провокирани да ловят риба от новината, че през почивните дни рибар едва е смогнал да извади близо 50 килограмов толстолоб от водоема. Язовира се стопанисва от  дружеството на ловците и риболовците в  гр. Троян и е зарибен до преливника.  

 

 

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Кърджали са извършили проверки  на язовирите "Кърджали" и „Студен кладенец“. По подаден сигнал от гражданин е извършена проверка на язовир "Кърджали". Там, контролните органи са открили и извадили от водата една бракониерска хрилна мрежа с дължина 100 метра.  Тя е иззета и е съставен протокол срещу неизвестен извършител.

 

На язовир „Студен кладенец“ са извършени две проверки. При едната са намерени и извадени от водата 5 бр. бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 400 метра. Те са иззети и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител. При другата проверка на водоема, инспекторите на ИАРА са заловили двама бракониери, извършващи нерегламентиран стопански риболов. На лицата са съставени 5 акта, съгласно ЗРА. Два акта са за извършване на стопански риболов без разрешително, два акта за улов на маломерна риба и един акт за превоз на риба с неспециализирано транспортно средство. От нарушителите са иззети една надуваема лодка, една хрилна мрежа с дължина 100 метра и 35,780 кг. риба от видовете - шаран, бяла риба, каракуда и речен кефал. В последствие рибата е дарена с протокол в манастир "Св.Йоан Предтеча" гр.Кърджали.

 


Сподели в: