Върни се горе

„От началото на следващата седмица, за първи път всички Държавни горски предприятия в България ще обявят процедура за изкупуване на дребни по размер горски територии. Те трябва да са собственост на български физически лица, да не са били предмет на замяна и да са до 5 хектара.“ Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на  нова административна сграда на Южноцентрално държавно предприятие в гр. Смолян. Тя посочи, че целта е комасиране, като по този начин ще се увеличи държавната горска територия и тя ще бъде охранявана и стопанисвана съгласно лесовъдската наука. „Бюджетът, който е предвиден  от всички горски предприятия за тази  дейност е близо 700 000 лв.“, допълни министър Танева. Тя обясни, че правилата за тази процедура са публикувани на сайта на Министерството. „Всеки собственик ще може да предложи цена за имота си, след което ще има предварително класиране, като с предимство ще се ползват малките имоти, които са до 2 хектара.  С предимство ще се ползват и горските имоти, които са в съседство с държавна гора, с цел комасация“, каза още министърът.

 

 

 

 

Десислава Танева информира, че с 30% са е увеличил финансовият резултат за полугодието на всички държавни горски предприятия спрямо същия период на миналата година.  При залесяването се отчита с 10 % по –висок резултат от полугодието на миналата година. „По всички дейности от плановете за управление за тази година на горските предприятия – залесяване,  изграждане на горска пътна инфраструктура  и подкрепа със специализирана техника за дейности в горите се движим по-напред“, каза още Танева. Тя допълни, че към момента щетите от горски пожари са в пъти по-малко отколкото през миналия сезон. „Върховият пожар е само върху 2 декара към днешна дата, което е в пъти по-малко в сравнение с миналата година. Това се дължи на по-добрата система за уведомление на пожарите и  по-бързата реакция.“, подчерта министър Танева.

 

 

 

 

Министър Танева каза още, че има оборудвани допълнително 350 екипа, които осъществяват контрол в горските територии. „Отделно електронната система за превозни билети се посещава от 350 граждани на ден, които извършват своеобразен гражданки контрол. Благодарение на тези мерки отчитаме увеличение на проверките и актовете с 30%. Към момента са проверени 2 300 билета и са съставени към 9000 акта“, допълни министърът.

 

 

 

 

Десислава Танева поздрави всички служители, които са на терен за високите резултати по всички показатели в работата им. „Пожелавам да опазвате гората, да се грижите за нея и обществото да я ползва така, както трябва“, каза още тя.
Административна сграда е с обща разгърната площ от 1 301 кв. м. и има 46 работни помещения. Стойността на  проекта е  над 1,7 млн. лв.
Сподели в: