Върни се горе

В периода 15 януари – 10 април 2013 г. на интернет страницата на Европейската комисия се провежда отворена публична консултация, относно преразглеждането на европейската политика в областта на биологичното земеделие.

    

Основните  теми, застъпени в тази консултация са свързани с опростяване на законовата рамка — като същевременно се гарантира запазване на стандартите; по-добри системи за контрол на биологичните продукти; въздействие на новите правила за етикетиране, особено на задължителното използване на европейско лого върху всички произведени в Европейския съюз биологични продукти и др.

 

Цел на Европейската комисия е повишаване на доверието на потребителите, като в същото време се създадат условия за лоялна конкуренция между биологичните производители в 27-те страни на Европейския съюз.

 

За участие и допълнителна информация в публичната консултация, всеки желаещ - граждани, организации и обществени органи, може да посети следния линк:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_bg.htm. Линкът ще бъде активен  и на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните до 10 април 2013 г.


Сподели в: