Върни се горе

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще участва на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, на 28 и 29 ноември 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия.

 

Очаква се на него да се проведе политически дебат по предложенията за регламенти за директните плащания, за обща организация на пазарите на селскостопански продукти, за развитието на селските райони и за хоризонтален регламент, част от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика.

 

На заседанието на Съвета, в областта на рибарството, се предвижда постигането на политическо споразумение по предложението за регламент на Съвета за определянето на възможностите за риболов за 2013 г. и 2014 г. на някои дълбоководни рибни запаси за корабите на ЕС, както и обмен на мнения за годишните консултации за 2013 г. между ЕС и Норвегия.

Сподели в: