Върни се горе

Близо 5200 проверки извършиха за 3 дни инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Проверките са реализирали в периода от 31-и май и 2-и юни. В резултат на контрола са съставени 77 акта и 15 констативни протокола.

Инспекциите по Закона за горите на служителите в държавните предприятия са общо 2 810 проверки. Проверени са 1460 обекти за добив на дървесина, 1045 превозни средства, 6 ловци, един рибар и 298 други физически лица. Съставени са 37 акта и са задържани 13,30 плътни кубически метра обла дървесина, 28,63 пространствени кубически метра дърва, две каруци и два моторни триона.

В същия период инспектори от  регионалните дирекции по горите в страната са извършили общо 2 388 проверки. През контрол са преминали 182 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 418 обекта за добив на дървесина, 919 превозни средства, транспортиращи дървесина, 218 риболовци и 651 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 15 констативни протокола и 40 акта за установени административни нарушения, от тях 35 акта по Закона за горите и 5 акта по Закона за рибарството и аквакултурите. Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина на немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други.   

Задържани са общо 5 плътни кубически метра обла строителна дървесна, 1,10 пространствени кубически метра дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

Горските служители от Регионална дирекция по горите – Стара Загора са задържали незаконно добити 5 плътни кубически метра строителна дървесина от кедър. Нарушението е констатирано при рутинна проверка в обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, намиращ се в гр. Стара Загора. Инспектиращите са установили, че дървесината, която се е намирала в склада не е придружена с превозен билет и не е маркирана с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка. По случая е съставен акт, с който е задържана незаконната дървесина.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – София при извършване на проверка в землището на село Буново, община Мирково на лек автомобил констатират нарушение по Закона за горите.  Проверяващите установяват, че превозното средство транспортира един пространствен кубически метър дърва за огрев от бук и зелена дугласка, немаркирани с контролна горска марка, производствена марка или общинска марка и непридружени с превозен билет, доказващ законният ѝ произход. Съставен е акт на водача на превозното средство, с който са задържани дървесината и автомобила.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 248 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките не са констатирани нарушения на горското законодателство.

Сподели в: