Върни се горе

Съставени са повече от 200 актове и констативни протокола

Близо 4500 проверки за извършили инспекторите от Държавните горски стопанства и Изпълнителната агенция по горите между 4-ти и 7-ми март. В посочения период екипите в държавните са реализирали 2 077 инспекции, като най-много от тях – 1023 са в в Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян. При реализирания контрол на място са съставени 51 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и 38 констативни протокола. Най-честите нарушения са сечене на немаркирани дървета и транспортиране на немаркирана и придружена с превозен документ дървесина.

Проверките са направени на 622 обекта за добив на дървесина, на 395 превозни средства, на 793 ловци и 22 риболовци, както и 245 други физически лица. В резултат на извършения контрол са задържани 75,74 пространствени кубически метра дърва, 1 моторно превозно средство, 5 каруци,  2 моторни триона и 3 броя други инструменти.

Проверките ще се запазят с тази интензивност в държавните горски територии, по този начин се запазва стриктното извършване на контрол, като се цели и повишаване на превантивните му функции. 

В дните от 4-ти до 7-ми март 2022 г. горските инспектори от регионалните дирекции по горите от цялата страна са извършили близо 2 400 проверки по спазване на горското и ловно законодателства.

Инспектиращите са проверили 307 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 279 обекта за добив на дървесина, 767 превозни средства, транспортиращи дървесина, 148 ловци, 88 риболовци и 759 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча служителите на РДГ са съставили общо 64 констативни протокола  и  48 акта за установени административни нарушения, от тях  46 акта са по Закона за горите, един акт по Закона за лова и опазване на дивеча и един акт по Закона за рибарство и аквакултурите. Основно установените с актове нарушения по Закона за горите са за сеч на немаркирани дървета, за съхранение и транспортиране на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина, за неснабдени  с GPS – устройства превозни средства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на обекти за складиране, преработване и търговия с дървесина,  както и за нерегламентирано извършване на любителски риболов.

Задържани са общо 47,70 пространствени кубически метра дърва за огрев, две моторни превозни средства, два моторни триона, един брой законно оръжие и една мрежа с дължина 2 метра.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик общо 109 превозни средства, натоварени с дървесина. В хода на проверките е констатирано едно нарушение на горското законодателство, за което е съставен акт за нефункциониращо GPS устройство на камион, превозващ дървесина.

При  съвместна проверка на горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Берковица и служители на МВР в квартал на гр. Монтана е констатирано нарушение на физическо лице, съхраняващо 32 пространствени кубически метра дърва за огрев немаркирани и непридружени с превозен билет. По случая е образувано досъдебно производство и са задържани незаконните дърва за огрев.

Сподели в: