Върни се горе

 

Свилен Костов е новият заместник-министър на земеделието и храните. Роден е на 11 декември 1978 г. в гр. София. Възпитаник е на Лесотехническия университет,  където завършва бакалавър "Горско стопанство" и магистратура  “Стопанистване на горите”. Има следдипломна квалификация по „Управление на земи и имоти“ в Университета  по архитектура, строителство и геодезия - София.

 

 

От юни  2004 г. до ноември 2013 г. Свилен Костов заема различни позиции в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). От април 2004 г. до декември 2006 г. е експерт в отдел „Финансиране“, след което става главен експерт в отдел „Директни плащания на площ“. В периода 2009-2011 г. е началник на отдел „Директни плащания на площ“, като от декември 2009 г. до октомври 2010 г. изпълнява и длъжността началник на отдел „ИСАК“.

 

 

 

От април 2011 г. до ноември 2013 г. е заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. През 2014 г. е назначен за съветник на министъра на земеделието и храните.

 

 

Той ще отговаря за прилагането на Общата политика по рибарство на ЕС и определянето на националните приоритети в сектора, както и за оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност.

Сподели в: