Върни се горе

„Политиката на правителството ни е в унисон с приоритетите на ФАО за осигуряване на прехраната и повишаване на жизнения стандарт на населението”. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на среща с Генералния директор на Световната организация на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) д-р Жозе Грациано да Силва в Рим.

 

Министър Греков подчерта, че акцент в политиката са повишаването на доходите на заетите в селското стопанство, запазването на природните ресурси, устойчивото развитие на селските райони, успешното усвояване на европейските фондове и по-ефективното използване на селскостопанската наука.

 

Министърът отбеляза, че Министерството на земеделието и храните активно участва в инициативите на ФАО, сред които срещи по въпросите на прехраната, в работата на специализираните комитети – по горите, рибарството и аквакултурите, генетичните ресурси в животновъдството и растениевъдството.

 

Д-р да Силва изказа задоволството си от сътрудничеството между България и ФАО и от активното й участие в дейностите на Организацията. Той поздрави министър Греков за отличната организация на проведения съвместно с ФАО Семинар по поземлените отношения в София през октомври 2013 г.

 

На срещата бе обсъдена възможността за откриване на офис на ФАО в България.

 

Министър Греков отправи покана към д-р Жозе Грациано да Силва за посещение в България.

 


Сподели в: