Върни се горе

„Важно е да бъдем партньори с бизнеса. Искам да чуя мнението на хората работещи на терен, създаващи работни места и генериращи добавена стойност”. Това заяви зам.- министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на среща с представители на бизнеса в горски сектор в гр. Благоевград. Тя пое ангажимент срещите с бизнеса да бъдат регулярни, за да може държавата и бизнеса да работят заедно.

 

На срещата тя информира, че има нужда от промяна на цените на дървесината. „Те ще са по- ниски от средните за тази година”, уточни зам.- министърът и обяви, че цената на падналата и съхнещата дървесина се очаква да бъде значително по-ниска.

 

„Министерство на земеделието и храните удовлетворява искането на браншовите организации пакетите дървесина, които ще се предоставят на бизнеса да са по асортименти”, изтъкна зам.-министърът. Тя поясни, че в една група  са  трупите, а в друга са технологична дървесина и дърва за огрев. Зам.-министърът припомни, че 36 % от дървесината ще бъде предложена на първата тръжна сесия, за Югозападно държавно предприятие, което представлява 408 040 куб.м , а 263 000 куб.м. ще бъдат  предоставени  за ползване  на корен.

 

„С промените в Закона за горите се предвижда промяна в срока на залесяване от 7 на 3 години”. „Възстановяваме по- бързо българската гора и създаваме нови работни места”, бе категорична Валентина Маринова.

 

Тя отбеляза важността за сертифицирането на горските територии по FSC стандарта. „Ползвателите в Европа  търсят  сертифицирана дървесина, ако до края на 2016 г. не сертифицираме българската гора няма да може и нито един кубик дървесина да продадем извън страната”, поясни зам.-министърът.

 

На дискусията присъстваха представители на 49 фирми от областите Кюстендил, Благоевград, София, Ловеч, Перник и Пазарджик

 

 

Сподели в: