Върни се горе

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и компания „Каро Трейдинг” ООД от гр. София подписаха договор на обща стойност 2 248 612 лв. по проект за изграждане на рибовъдна ферма по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектното предложение е в размер на 1 349 167 лв.

 

Мястото на инвестицията ще бъде в акваторията на язовир "Рапонкьов бряг", землището на село Сливовик, община Медковец, област Монтана.

 

Рибовъдната ферма ще бъде разделена на язовирно стопанство и садково стопанство. Четиринайсет садки ще бъдат разположени в по-дълбоката част на язовира и ще се използват за развъждане на аквакултури. За по-пълноценното използване на биологичния капацитет в язовира ще се правят смесени и добавъчни посадки. В малките язовири шаранът за консумация ще се отглежда в поликултура с растителноядни риби. От „Каро Трейдинг” ООД предвиждат производство и реализация на шаран,  пъстър толстолоб и бял амур.

 

Срокът за изпълнение на проекта е осем месеца. След реализацията му бенефициентът ще осигури три нови работни места.

Сподели в: