Върни се горе

УВАЖАЕМИ ПЧЕЛАРИ,


За мен е чест да Ви поздравя с  Деня на „Св. Харалампий“ - професионалния празник на пчеларя. Благодарение на  Вашия труд на родната ни трапеза неизменно присъстват незаменимите за човешкото здраве пчелни продукти.

 

Пчеларството е древна професия с традиции по нашите земи,  а в наши дни се развива със съвременни методи на добив  и обработка на пчелен мед, който е познат както у нас, така и в чужбина.

 

За Министерството на земеделието и храните пчеларството е било и остава значим, традиционен земеделски сектор с експортна насоченост. Важно е да се подчертае, че медът е продукт към който има най-висок интерес за реализиране чрез директни продажби до краен потребител.

 

И през изтеклата 2015 година основен инструмент за подпомагане на сектора бяха  мерките от Националната програма по пчеларство. Общият бюджет за периода 2014-2016 г. е 13 304 650 лв., от които 50% средства от националния бюджет.

 

В днешния празничен ден на Вас и Вашите семейства, желая здраве и пълни кошери с мед.

                                     

 

                           
Сподели в: