Върни се горе

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов се срещна с Ахмат Слаиби, старши специалист по икономика на природните ресурси в Световната банка и представители.
На срещата беше обсъден  „Проект за предотвратяване, управление и контрол на горските пожари, водещ до намаление на емисиите на парникови газове”в България . Министерство на земеделието и храните ще участва в него . На срещата се изясни правната рамка на проекта. Разгледана бе възможността финансирането на проекта да се осъществи чрез Въглеродни фондове на Световната банка. Обсъдено бе и готовността на министерството за участие в него, както и капацитет за приложение на методиката за намаляване на емисиите на парниковите газове, чрез предотвратяване на пожари.  
МЗХ заяви готовност да участва в проекта, да предостави необходимата информация и да изпълни проекта.
    
Сподели в: