Върни се горе

На 10 август 2013 г., събота, заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова ще открие ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривеци, горски бекаси и бекасини в ловното поле на ловно-рибарска дружина - село Ярлово, която е член на  ловно-рибарско сдружение София-Юг.  

 

Във връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Министерството на  земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите призовават към спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и към следване на ловната етика и морал. Ще се упражни засилен контрол по изпълнение на законовите разпоредби и опазване на дивеча по време на ловния сезон. Преди започване на ловния излет ръководителят на лова проверява наличието на ловен билет, членска карта и документа за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.

 

Във връзка с пожароопасния сезон и очакваните през следващите седмици високи летни температури, всички ловци се призовават да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън на нерегламентирани места и на открито може да създадат условия за възникване на горски пожари. Много често в почивките на ловния излет се пали огън на открито, което е предпоставка за възникване на пожар в гората.  

 

Министерството на  земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите приветстват всички ловци и пожелават наслука, късмет и позитивни емоции по време на ловните излети. Спазването на правилата за ловуване и безопасно боравене с оръжие, както и опазването на горското богатство е чест и отговорност за истинския ловец.


Наслука през новия ловен сезон!
Сподели в: