Върни се горе

Използването на науката и иновациите в земеделието са неразделен елемент, заложен в осите на предстоящия период 2015 – 2020 г., заяви зам.- министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов по време на семинар: „Наука и бизнес”, организиран от Земеделския институт - Стара Загора. Той обясни, че иновативният елемент и екологичната оценка ще бъдат част от критериите при одобрението на проектите. По думите му стандартите за приложение и основните критерии ще бъдат дискутирани с научните среди и браншовите организации.

 

Зам. - министър Абазов подчерта, че темите за науката и бизнеса в животновъдството, изложени в презентациите на семинара, дават възможност да бъдат анализирани начините на разширяване на сътрудничеството между научните среди, бизнеса и животновъдството. Той подчерта, че с изготвената от Селскостопанска академия  „Визия 2020” ясно се виждат допирните точки между политиката на МЗХ и приоритетите на стратегията. Той посочи като пример подобряване на отглежданите у нас породи, като се обърне специално внимание на храненето им, за достигане на качествена продукция, отговаряща на стандартите на ЕС.

 

Зам.- министър Абазов обясни, че в предстоящия период 2015 - 2020г. „България е извоювала 100 млн. евро годишно или 13 % от сумата за директни плащания да бъдат разпределени за отглеждане на определен вид животни и култури. По този начин ще бъдат подкрепени слабите отрасли, като животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, пчеларство и биоземеделие”.

 

В срещата участваха директорът на земеделския институт в Стара Загора доц. д-р Стайка Лалева, председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Петър Славейков, браншови и научни организации.

Сподели в: