Върни се горе

Над 80% от предложенията на България по реформата на Общата селскостопанска политика са приети в рамките на преговорния процес. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков. „Все пак окончателното решение ще се вземе от триалога Парламент-Съвет-Комисия в близките няколко месеца”, допълни той.

 

Като успех в преговорите министърът изтъкна опростеното прилагане на директните плащания. Страната ни ще има право да прилага досегашната схема на площ, без да въвежда права за плащане до 2020 г. „С прилагането на схема без права на плащане отпадна проблемът с референтната 2011 година и по този начин гарантираме подпомагането на всички новостартиращи земеделски производители”, подчерта проф. Станков.

 

Министърът посочи, че България е постигнала и приоритета за обвързана подкрепа в размер над 10%, насочена към важни сектори като животновъдство, овощарство и зеленчукопроизводство. „Беше постигнат сериозен напредък в облекчаването на „зелените” изисквания, които паднаха до 5%, а страната ни ще може да прилага опростена схема за подкрепа на малки ферми, при която те ще бъдат изключени от зелените изисквания”, отбеляза министър Станков.

 

Според него е постигнат сериозен напредък и в гъвкавостта между двата стълба на ОСП. Първоначалното предложение за прехвърляне на средства от втория към първия стълб беше в размер на 5%, докато България е защитила този процент да е до 25.

 

„Важен за България резултат е и запазването на подпомагането в рамките на Националната програма за подпомагане в лозаро – винарския сектор и Националната програма за подпомагане на пчеларството”, подчерта проф. Иван Станков.

 

По отношение на Програмата за развитие на селските райони министърът изтъкна, че е постигнат напредък в продължителността на периода за поемане на агроекологичните ангажименти, като в определени случаи държавите-членки могат да определят и по-кратък период от 5 години, когато това е добре обосновано.


Сподели в: