Върни се горе

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов откриха нов свинекомплекс и ново фуражно стопанство на фирмата „Геомекс инженеринг” ЕООД в Ямбол. Обектите  са изградени по Програмата за развитие на селските райони  и тяхната инвестиция е над 6 млн. лева. Фуражният цех е построен  по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, а свинокомплексът по мярка  121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Във фирмата се отглеждат над 10 000 свине, 270 крави  и 200 овце. Обработват се  17 000 дка земя. Двамата разгледаха модерния свинекомплекс, който е оборудван с компютри и са спазени всички европейски изисквания за отглеждане на животните.

 

Премиерът Бойко Борисов посочи, че прилагането на Програмата за развитие на селските райони дава добри резултати. Той допълни, че храната е водеща и  инвестициите в аграрния сектор ще имат  винаги  възвращаемост. Премиерът потвърди, че в момента България и Катар са готови да подпишат пет съвместни проекта за производство на мед, месо и други.

 

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов  посочи, че това стопанство е един модел на българска ферма. Това е средно стопанство от среден клас и в създаването на такива като него е бъдещето,  като се усвояват европейските средства. Министърът  информира, че над 100 млн. лева са отишли в частни стопани от област Ямбол по линия на Програмата за развитие на селските райони и директните плащания. Той  отбеляза, че за периода 2014-2020г. подпомагането  ще бъде насочено много повече към сектор животновъдство. Очакваме одоберние от Брюксел за изплащането на 25 млн. лева  на животновъдите, като компенсация за скъпите горива и фуражи, каза още министърът.

Сподели в: