Върни се горе

Министър Десислава Танева за проблемите на производителите след бедствието

Водещ: Преди новините ви казах, тук в студиото ще бъде министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Ще си говорим за това как министерството решава проблемите на производителите, след голямото бедствие, което ни сполетя през миналата седмица, за това заплашена ли е реколтата у нас? Теми все важни и теми, които най-добре да бъдат изговорени. Добро утро.

Водеща: Добро утро.

Десислава Танева: Добро утро на всички зрители.

Водеща: Как ще помогнете на тези, чиито площи са залети от дъждовете и придошлите реки? Имате ли конкретен план?

Десислава Танева: Да, имаме конкретен план. Имаме инструменти, които сме нотифицирали. Като последният от тях е държавната помощ за удавени животни, която нотифицирахме в началото на годината, а прилагаме за прилагане за поредна година държавната помощ за обезщетение за пропаднали площи. Искам да кажа, че тази помощ я прилагаме още за наводненията, които станаха в края на миналата 2014 година. Към момента има подадени протоколи от обследванията на пропадналите площи от областни дирекции „Земеделие“, около 850. Тече срокът, в който се подава заявление за обезщетение. Към момента са подадени 306 заявления, т.е. по тези констативни протоколи, които експертните комисии областни дирекции „Земеделие“ са установили, че има пропаднали площи, от тях 036 заявления са подадени за обезщетения. До 15 –ти април следва да бъде извършено плащането за тези от тях, които са одобрени. В извънредни ситуации, като обилните снеговалежи в Смолян и Кърджали, на които бяхме свидетели, искам да кажа за една извънредна помощ, която по разпореждане на премиера Бойко Борисов, който беше на място там и по инициатива на областния управител на Кърджали, вчера взехме решение от УС на Фонд „Земеделие“ на подписа за обезщетение на стопаните на умрели животни от обилните снеговалежи. В това кратко време, след разпореждането на премиера, нашите областни дирекции „Земеделие“ установиха малко над 1800 броя различни видове животни. По нашата методика и по системата за пазарна информация, която се предоставя от САПИ, помощта която бе предоставена вчера е в размер на 600 хил. лв. и до края на седмицата от Държавен фонд „Земеделие“ тези стопани, на 1800 броя умрели животни от обилните снеговалежи, ще бъдат обезщетени.

Водеща: Ще ни каете след малко какви документи се подават и как става това, но нека преди това да видим един репортаж във Видин. Във Видинско още не са изорани близо 30% от площите определени за пролетна сеитба. Това обяви председателят на Областния съюз на зърнопроизводителите Александър Александров.

Репортер: Причината – земята е подгизнала, машините затъват. Есенните дъждове попречиха на зърнопроизводителите да приберат от полето миналогодишната реколта. Слънчогледът е изгубен. Земеделците се надяваха поне царевицата да е да е презимувала и да могат да я приберат през пролетта. Но заблатените почви не го позволяват.

Александър Александров: На фона на тази година, която изтече, се очертава една много сериозно тежка година, от метеорологично естество, от агротехническо ако щете, във връзка със сериозните валежи, които паднаха последните месеци. И това изключително затруднява прибирането на стара реколта. Във Видинско има неприбрана царевица. Пробваха колеги да я приберат, но поради факта, че на много места подпочвените води са много високи, не е възможно. Получиха се сериозни заблатявания. Така че с тази царевица само Господ знае какво ще се случи.

Репортер: Още по-големи са тревогите, че времето няма да позволи навреме да се засее.

Александър Александров: Неизорани площи над 30% във Видинска област. И аз смятам, че при така стеклите се обстоятелства годината ще бъде изключително сложна за земеделските стопани като цяло – закъсняла сеитба, некачествена сеитба, което неминуемо ще доведе и ще рефлектира върху бъдещите резултати, бъдещ урожай. Така че, не само аз съм притеснен, цялата гилдия е притеснена. Ако ситуацията примерно в ниската тераса на Видинска област е леко по-благоприятна, във високата тераса е още по-тежка.

Репортер: Прогнозите не са оптимистични, казва Александър Александров и напомня, че тревоги във Видинско имат и с предстоящата кампания по очертаване на площите, тъй като според него това ще предопредели размера на средствата, които земеделците очакват от Европейския съюз.

Водещ: Като че ли г-жо министър, концентрирахме вниманието си върху Южна България и проблемите със снега там. Северна обаче също се оказва доста сериозен казус. Има ли решение на това, което казват хората във Видинско?

Водеща: И въобще как ще отводнявате площите? Видяхме ги, че те са подходящи по-скоро за гледане на ориз, отколкото за пшеница?

Десислава Танева: Да. Следва да имаме предвид, че количеството на падналите валежи в някои райони са над 2 пъти от обичайните норми за съответния сезон. В този случай ние няма какво да направим, за да намалим обема на тези валежи извън мероприятията по отношение на стопанисваните от нас съоръжения от „Напоителни системи“ за отводняване. Да, годината е тежка, особено в районите, в които има площи, които видяхме. Със сигурност това ще се отрази на финансовите резултати на земеделските производители и конкретно зърнопроизводители. По отношение на гарантирането, на изхранването на зърнения баланс, категорично няма никакъв риск. България е нетен износител и изнася значително, над половината произведени количества зърна. Така че по отношение на задоволяването на населението с продуктите от първа необходимост, на хляба, на зърното няма категорично никакъв риск. Безспорен е фактът, обаче, че в конкретни райони за площи, които не са отводнени, в които има заблатяване, те ще се отразят върху финансовия резултат. Такива години, които идват, трябва да ни напомнят, че има една такава услуга като застраховане. Дори и държавната помощ, която държавата предоставя за пропаднали площи, тя естествено е в ограничени размери. Но тя е направена по начин такъв, че тези от земеделските стопани, които имат направени застраховки, заедно с обезщетението от държавата получат по-голямо обезщетение на декар, което в значително по-голяма степен обезщетява техните направени разходи.

Водеща: А застраховат ли се производителите?

Десислава Танева: За съжаление, все още нямаме такава изградена култура като тук процесът е двустранен В никакъв случай, аз винаги съм била противник на това да задължим земеделските производители да правят застраховки на своите посеви, това го правят банките, когато ги кредитират. Истината е, че трябва и застрахователите да работят на пазара по начин, по който да изградят доверие в тяхната дейност, така че земеделските производители да са мотивирани да застраховат. А това става с коректна работа и в случаите, когато има такива застрахователни събития да получават обезщетенията, които са очаквали. Именно и за това нашата държавна помощ е разработена така, че да стимулира земеделските производители да правят застраховки на своите посеви.

Водеща: Имате директни плащания към зърнопроизводителите.

Десислава Танева: Да.

Водещ: Те обаче ще продължат ли, ако площите са наводнени и те не изпълнят това, което трябва да правят? Т.е. да засадят площите със зърно през пролетта.

Десислава Танева: В момента върви кампания за директни плащания 2015 година по нова структура и аз съм убедена, че земеделските производители, особено по-дребните от тях, изпитват различни затруднения. Ние сме положили максимални усилия, за да запознаем всички земеделските производители с новостите. Това е първата година, в която в пълен обхват прилагаме новите правила на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в новия програмен период. За това схемите по директни плащания за тази година са над 15. Нещо, което до сега не е било. И според културата, която се отглежда, според вида на терена земеделският производител има набор от възможности, които си избира за подпомагане. Тези площи могат да се реколтират, трябва да се поддържат в добро земеделско състояние…

Водеща: Ако са наводнени обаче какво става? Да подават ли документи земеделските производители или първо да ги отводняват?

Десислава Танева: Естествено, че ще подават отново заявление, те го знаят много добре. Но кампанията е трудна по повод на това, че има много повече схеми за директни плащания. Освен това се прилага и критерия за допустимост на площите да има правно основание. Софтуерът не беше напълно готов, ние всичко направихме да е в срок. Живот и здраве да приключи кампанията, за следващата имаме готовност за изцяло подобрение на системата за администрирането на тези схеми за подпомагане, така че да са значително облекчени. Но дори и площите да са в това състояние, което видяхме, безспорно че могат да се очертават за, подпомагане. Така или иначе във времето те ще се реколтират, та дори и като угар без да се засее. Даже угарта е част от новата политика за определен размер, които са т.нар. зелени плащания, дори имат добавка.

Водещ: За да избегнем спекулациите, иска ми се да ви върна 2 минути назад и да подчертаем дебело това, което казахте – че няма да има проблем със зърното тази година. И хлебопроизводителите няма да имат основание да обявят, че заради подобен проблем ще се повишат цените на хляба.

Десислава Танева: Не. България е голям износител на зърнени култури, нетен износ, пак повтарям, значителна част, над половината зависи от конкретната култура. Над 60 % от тази реколта се изнася, при добри реколти. Така че независимо от събитията, на които сме свидетели и някои райони, в които няма отводняване и земеделските стопани безспорно ще претърпят финансови загуби за съответните площи, като цяло за страната категорично няма никакво основание за притеснение.

Водещ: Можем да ви цитираме, когато обявят притесненията си хлебопроизводителите?

Десислава Танева: Да. Винаги има притеснение, то е свързано и с качеството на реколтата. Но как да кажа – това е пазара.

Водеща: На този фон, г-жо Танева, изкупната цена на млякото продължава да пада. На фона и на забраната за износ на руския пазар. Ще фалират ли млекопроизводители и как държавата е готова да има помогне, за да спасят бизнеса си и това, с което се занимават?

Десислава Танева: За съжаление тенденцията за спада на цената на млякото продължава 12 поредни месеца. Казвам за България, защото за различните страни от ЕС също са различни периодите. Като примерно по статистиката за месец януари тази година цената е с 14 % по-ниска, отколкото цената през месец януари 2014 година. Както знаете, заедно с Румъния на Съвета на министрите на земеделието представихме документ с искане за решение за подпомагане с европейски средства на българските производители на мляко, тъй като схемите, които до момента се прилагат от ЕС са неприложими за нашата страна, тъй като подпомагането касае сухото мляко и кравето масло, каквито в България, особено първото, не се произвежда изобщо.

Водеща: А кога очаквате отговор?

Десислава Танева: В понеделник отново имахме месечният съвет на министрите, отново съм поставила въпрос. Все още няма решение за тази подкрепа с европейски средства или за мярка, която да е съотносима към националната специфика на този сектор и производство в България. Както за нас, така и в Румъния, положителното или по-скоро като факт да го отчета, че на фона на всички останали страни-членки България не е в най-тежкото състояние. Ние сме по средата. Като ценово равнище на млякото дългосрочната перспектива и прогноза за този сектор по уверенията на комисаря Хоган от понеделник са докладвани като положителни. Истината е, че трябва да преодолеем тази криза. Възможностите на нашата държава са само с национални средства по схемата за помощта „Де Минимис“. Такава ще приложим . Надяваме се да успеем с страни-членки по отделните мерки. Ние имаме подкрепа на още 10 страни-членки да се вземе инструмент с европейски средства, който да е приложим за структурата за производството на мляко и фермите в страната. Това би било допълнителна подкрепа. Всички знаем, че средствата за подпомагане, които са национални, от държавния бюджет, не са в размер, който удовлетворява земеделските производители и те са прави в това си отношение.

Водеща: Не е ли едно от решенията търсене на нови пазари? Това е дълъг процес, разбира се, но вие говорите за един сериозен срок от 12 месеца, в които цената категорично пада.

Десислава Танева: Да, по статистиката в последните 12 месеца всеки месец цената с различен процент пада. Безспорно, че диверсификацията на пазарите е едно решение, което обаче не може да се реализира в краткосрочен план. Това е предизвикателство и за страните от ЕС.

Водеща: Така е, но вие как ще подпомогнете хората, които се занимават в този сектор? Защото те сами нови пазари трудно могат да търсят, а това е държавна политика.

Десислава Танева: Да, така е. Чрез промоционални програми, които можем да прилагаме, както и от есента на миналата година работим по един център, който сме създали заедно със 16 страни то Югоизточна Европа за търсене на пазарни възможности в Китай. Това е помощта, която можем да /…/.

Водеща: И в Япония много харесват българското мляко.

Десислава Танева: Да и сме в процедура, между другото, за разрешаване на търговията конкретно с Япония. За съжаление процедурите са много дълги. Това е дългосрочно решение и процес, който не е бърз. Това предизвикателство е и пред останалите страни-членки. Истината е, че ние като конкретен обем продажби за руския пазар, тъй като ефектът, който се получи с това ембарго, с това падане на цените е вследствие на ефекта, който това ембарго оказа на цента на млякото в ЕС. Ние директни продажби за там, дори на млечни продукти, последната година преди ембаргото имахме за около 800 хил. лв. Но ние сме на общия европейски пазар. Това ембарго и спирането на достъпа ан европейското мляко, като големите страни знаете,че произвеждат над квотите си, доведе до този натиск на цените и търсене на…

Водеща: Това е рискът от това да бъдем е част от едно обединение, едно семейство, както казвате. Сектор дървесина също е пред колапс с това 3-месечно ембарго, което вие наложихте за износ за дървесина. Има ли опасност от фалити на дървопреработвателни и дърводобивни предприятия в страната?

Водещ:Както твърдят от бранша, понеже те днес излизат на протест.

Десислава Танева: Този бранш излиза на протест и си изказва мнението по отношение на взето решение взето от НС. Близо месец, след като това решение на НС беше взето, мисля че бранша следваше да обедини своята позиция, становище по този дебат, когато той течеше. Особено, знаете, и по телевизиите. И трябваше да си изкажат позицията тогава, а не близо месец след едно взето решение с така категоричен консенсус в НС. Ние разбира се изпълняваме това решение и ще го изпълним. Този мораториум е 3-месечен, в който МЗХ трябва да представи законодателни промени. Положителната новина е, че ние с тези законодателни промени сме готови и ще ги инициираме в началото на месец април.

Водеща: Няма ли да ги обсъдите със сектора? Очевидно моментът на протест е подходящ да седнете на една маса и да можете да обсъдите промените, които предлагате вие?

Десислава Танева: Тези промени бяха презнетирани на кръгла маса, на които и част от организаторите на протестиращите приставаха.

Водеща: Те съгласиха ли се с вас?

Десислава Танева: Има различни предложения за това. В момента провеждаме процедурата за обществено обсъждане на тези законодателни промени, като те са в приготвен Закон за изменение и допълнение на закона на горите, 3 изменения на наредби, които уреждат прилагането му и една нова наредба. Провеждаме процедурата за обществен дебат. Ще се постараем да постигнем консенсус, да приемем наредбите и да инициираме приемането на Закон за изменение и допълнение на закона на горите. Но безспорен факт е, че има проблем с контрола върху незаконните сечи. И той е различен този проблем и искам категорично и най-отговорно да кажа, че в нашия политически кабинет, на МЗХ първите мерки, които взехме още след встъпването си пакет от 9 мерки, бяха именно за незаконните сечи.

Водещ: /…/ казват загуба 29 млн.лв. ще има само в бюджета и 40 за бизнеса.

Десислава Танева: Да, безспорно ще има загуби, защото този мораториум, както обясних още в началото, когато беше предложен какво означава – от добитата дървесина в България, по статистика миналата година малко над 16 % се изнася за

Турция, количества има за Гърция също така и съвсем малко за Румъния. Този мораториум какво означава? Че този процент дървесина няма да бъде изтъргуван на вън, която търговия и кача цените, тук на вътрешния пазар, и те са и по-високи за самите преработватели в България, а ще остане тук. Безспорно се очаква падане на цените. Този мораториум категорично е положителен за всички преработватели в България, които ще получат дървесина, тъй като има недостиг. Очакванията и прогнозата са, за което все още нямаме статистика, е на по-ниска цена. Това се отразява финансово. Искам да повторя ще веднъж – този мораториум това ще му е ефектът, но борбата с незаконната сеч е борба на контролните органи, на местните власти, на всички органи, които съгласно закона упражняват и реализират съответни отговорности и безспорно на законодателството, което сега ще изменим в посока на изключително по-рестриктивен режим ан ползване на горския фонд.

Водещ: Незаконна сеч, която специалистите казват, беше една от основните причини за бедствията през последните месеци.

Десислава Танева: Не бих се съгласила. За някои райони съм съгласна.

Водещ: За някои райони, да.

Десислава Танева: Всичко е специфично. Там, където има незаконни сечи, злоупотреба на горските територии на водосборни басейни, както беше Аспарухово – да. Другият проблем е това, че незаконни сечи обикновено са близки до населени места, до там, където има пътища и лесно се достига. А ние след закона , който приехме 2011 –та, новият Закон за горите, дава възможност, има фонд достатъчно акумулиран, за изграждането на горска пътна инфраструктура, която е 7 пъти по-малка отколкото в развитите европейски /…/.

Водещ: Само за финал ми кажете, какво е състоянието на язовирите, за които отговаря „Напоителни системи“?

Десислава Танева: Язовирите са 190, 15 от тях преливат през преливниците абсолютно под контрол и наблюдение. Това е нормално предвид обемите, които са пълни, на съответните язовири. Издадена е заповед, съгласно която екипи от „Напоителни системи“ контролират и проверяват всички съоръжения за отводняване. Бих посъветвала това да направят и общините. Конкретен случай мога да ви дам от последната събота и неделя – в района, в който бях част от 150-200 дка оранжерии нямаше да бъдат наводнени, ако бяха дадени 2000 лв. от общината да се прочистят и подобрят отводнителните канали.

Водещ: За коя община говорим?

Десислава Танева: В конкретния случаи за пазарджишкото село Хаджиево. Бях там в неделя. Комуникирах и с кмета на общината, който допусна на техния отводнителя на каналния да извършим дейности по прочистване, така че да се оттече водата. Ако всичко това пот съответните собственици на такива отводнителни канали и съоръжения беше свършено превантивно, ние щяхме да платим по-малко средства за съответните обезщетения. В отговор на вашия въпрос това бих призовала. Очаква се снеготопене, МОСВ ежедневно уведомява цялата общественост за нива на реки, язовири, за очаквани повишавания. Нека всички собственици на такива съоръжения да ги проверят, контролират. Не са чак толкова много разходите, които следва да се направят. Разходите, после, за обезщетения и за ремонти ще са доста по-големи. Да го направим на време, така че да минимизираме евентуалните щети, които ще ни очакват от снеготопенето.

Водещ: Благодарим ви, г-жо Танева, за това гостуване. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева гост в „Денят започва“.

Сподели в: