Върни се горе

Продуктите, за които е необходимо представяне на лицензия за внос са:

Говеждо месо

Длъжностно лице: Борис Стойков, ст. 548
тел: 02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Свинско месо

Длъжностно лице: Борислава Георгиева, ст. 536
тел: 02/985 11 536, факс: 02/981 70 11
e-mail: bgeorgieva@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на продукти от сектора на свинското месо
Последна актуализация на 05.10.2017 г.
DOC файл, 329,0 KB, качен на 03.10.2017

doc document

Птиче месо

Длъжностно лице: Любомир Смрекар
тел: 02/985 11 548
e-mail: LSmrekar@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на птиче месо
Последна актуализация на 25.11.2017 г.
DOC файл, 580,0 KB, качен на 24.10.2017

doc document

Яйца и яйчен албумин

Длъжностно лице: Любомир Смрекар
тел: 02/985 11 548
e-mail: LSmrekar@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на яйца и яйчен албумин
Последна актуализация на 12.10.2017 г.
DOC файл, 176,5 KB, качен на 12.10.2017

doc document

Мляко и млечни продукти

Длъжностно лице: Светлана Минкова, ст. 536
тел: 02/985 11 536
e-mail: sminkova@mzh.government.bg

Плодове и зеленчуци

Длъжностно лице: Лицензии за внос на чесън и гъби Борис Стойков, ст. 548
тел:02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на чесън
(последна актуализация на 05.10.2017 г. )
DOC файл, 173,0 KB, качен на 02.10.2017

doc document

Указания за издаване на лицензии за внос на консервирани гъби
(последна актуализация на 05.10.2017 г.)
DOC файл, 345,0 KB, качен на 30.05.2017

doc document

Зърно и зърнени продукти

Длъжностно лице: Виолета Колома, ст. 535
тел:02/985 11 535, факс: 02/981 70 11
e-mail: vkoloma@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на зърно и зърнени продукти
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 7,9 MB, качен на 02.01.2018

doc document

Ориз

Длъжностно лице: Борис Стойков, ст. 548

тел:02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Длъжностно лице: Светлана Минкова, ст. 536
тел: 02/985 11 536
e-mail: sminkova@mzh.government.bg
 

Указания за издаване на лицензии за внос на ориз
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 256,0 KB, качен на 02.01.2018

doc document

Растителни масла и мазнини

Длъжностно лице: Виолета Колома, ст. 535
тел:02/985 11 535, факс: 02/981 70 11
e-mail: vkoloma@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на маслиново масло
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 54,5 KB, качен на 30.05.2017

doc document

Захар

Длъжностно лице: Борис Стойков, ст. 548
тел: 02/985 11 548, факс: 02/981 70 11
e-mail: bstoykov@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на захар и захарни продукти
(последна актуализация на 01.11.2017 г.)
DOC файл, 366,5 KB, качен на 02.10.2017

doc document

Указания за участие в тръжна процедура за внос на захар
По реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013 г. на Комисията за откриването на постоянна тръжна процедура за внос за захар с кодове по КН 1701 14 10 и 1701 99 10 с намалено мито за пазарната 2012/2013 година (публикувано на 21.01.2013 г.)
DOC файл, 103,0 KB, качен на 21.01.2013

doc document

Алкохол

Длъжностно лице: Любомир Смрекар
тел: 02/985 11 548
e-mail: LSmrekar@mzh.government.bg

Указания за издаване на лицензии за внос на етилов алкохол със земеделски произход
(последна актуализация на 02.01.2018 г.)
DOC файл, 77,0 KB, качен на 30.05.2017

doc document

Коноп

Указания за издаване на лицензии за внос на семена от коноп

Длъжностно лице: Виолета Колома, ст. 535
тел: 02/985 11 535, факс: 02/981 70 11
e-mail: vkoloma@mzh.government.bg