Върни се горе

При изпълнение на комуникационната стратегия на министъра на земеделието, храните и горите публикуваме проект на Идентифицирани потребности за изготвяне на стратегическия план за Новата Обща Селскостопанска политика. Изготвените потребности са следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. и ще бъдат основа за разработване на интервенциите. Предоставяме възможност за изпращане на становища и предложения по проекта на анализ в срок до 22 юли 2020 г. по образеца на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg