Върни се горе

Отговорна структура: дирекция ВРБ - Изпълнителна агенция по горите
Email:  iag@iag.bg
Дата на откриване: 20.12.2017 г.
Дата на приключване: 21.01.2018 г.

Проект на съвместна наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г за контрола и опазването на горските територии


/Отговорна дирекция/ ВРБ - Изпълнителна агенция по горите; Email: iag@iag.bg Дата на откриване: 20.12.2017 г. Дата на приключване: 21.01.2018 г./
pdf файл, 4,0 MB, качен на 20.12.2017 pdf document