Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

 

Дата на откриване: 15.06.2022 г.

Дата на приключване: 29.06.2022 г.