Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗм

Електронен адрес: opor@mzh.government.bg  

Дата на откриване: 25.08.2020 г.

Дата на приключване: 24.09.2020 г.