Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Животновъдство“, МЗм

Email: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.04.2020 г.

Дата на приключване: 11.05.2020 г.

Проект на Правилник


docx файл, 41,7 KB, качен на 09.04.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 75,7 KB, качен на 09.04.2020 docx document