Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“
Email:  MValcheva@mzh.government.bg
Дата на откриване: 26.01.2018 г.
Дата на приключване: 25.02.2018 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г.


(отговорна дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“; /Email: MValcheva@mzh.government.bg. /Дата на откриване: 26.01.2018 г. /Дата на приключване: 25.02.2018 г.)
pdf файл, 522,8 KB, качен на 25.02.2018 pdf document