Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗм
Email: EVelichkova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 21.11.2018 г. 
Дата на приключване: 21.12.2018 г.