Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Електронен адрес: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 14.02.2020 г.

Дата на приключване: 16.03.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 33,0 KB, качен на 14.02.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 124,6 KB, качен на 14.02.2020 docx document