Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

Електронен адрес: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 14.02.2020 г.

Дата на приключване: 16.03.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 33,0 KB, качен на 14.02.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 124,6 KB, качен на 14.02.2020

docx document