Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики  по агрохранителната верига“

Електронен адрес: NMancheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 19.10.2020 г.

Дата на приключване: 18.11.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 34,9 KB, качен на 19.10.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 115,9 KB, качен на 19.10.2020 docx document