Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: IDimitrova@mzh.government.bg 

Дата на откриване: 31.12.2020 г.

Дата на приключване: 14.01.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 34,2 KB, качен на 31.12.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 77,8 KB, качен на 31.12.2020 docx document