Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 28.02.2020 г.

Дата на приключване: 30.03.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 60,8 KB, качен на 28.02.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 82,8 KB, качен на 28.02.2020

docx document