Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 13.05.2019 г.

Дата на приключване: 13.06.2019 г.

Проект на Наредба
docx файл, 93,5 KB, качен на 13.05.2019

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 85,5 KB, качен на 13.05.2019

docx document