Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 10.12.2019 г.

Дата на приключване: 09.01.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 62,5 KB, качен на 10.12.2019 docx document

Проект на Доклад (мотиви)


docx файл, 85,4 KB, качен на 10.12.2019 docx document