Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Поземлени отношения и комасация“;      
Email: ADeleva@mzh.government.bg; 
Дата на откриване: 28.08.2018 г. 

Дата на приключване: 27.09.2018 г.

Проект на Наредба


docx файл, 38,8 KB, качен на 28.08.2018 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 118,0 KB, качен на 28.08.2018 docx document