Върни се горе

Отговорна структура: дирекция  „Развитие на селските райони“
Email: dyordanova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 13.02.2018 г.
Дата на приключване: 15.03.2018 г.

 

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


(Отговорна дирекция – „Развитие на селските райони“ /Email: dyordanova@mzh.government.bg /Дата на откриване: 13.02.2018 г. /Дата на приключване: 15.03.2018 г.).
pdf файл, 593,1 KB, качен на 13.02.2018 pdf document